Khay có 10 rãnh để hạt cườm màu 1-10 (chưa có hạt cườm)

Danh mục: