Cây từ ngữ âm tiếng Việt gồm 1 bảng và 1 hộp 22 thẻ gỗ kèm theo. Bé di các thẻ gỗ (thẻ khuyết các nguyên âm) trên mỗi thân cây để tập đánh vần các âm cơ bản.

Danh mục: